O podjetju

V podjetju DAIHEN VARSTROJ razvijamo, proizvajamo in prodajamo varilne aparate, avtomatizirane in robotizirane in manipulativne varilne naprave in nudimo tehnološke rešitve ter naprave za termično rezanje kovin.

DAIHEN VARSTROJ je del globalne DAIHEN CORPORATION, ki na področju varjenja, rezanja in robotizacije premore ogromno izkušenj ter ima hkrati največ registriranih patentov s področja elektroobločnega varjenja na svetu. Smo v vlogi proizvodno-razvojnega centra za Evropo. Naša ponudba vključuje širok nabor inovativnih rešitev na področju varjenja, rezanja in robotizacije.

Svojo strategijo gradimo na japonski tehnologiji ter slovenski kreativnosti ter kakovosti in kot odgovorni za Evropo intenzivno gradimo svoj tržni delež na evropskih trgih.

.
 

Osnovni podatki

 

Ime podjetja:   DAIHEN VARSTROJ  varjenje in rezanje ter robotizacija d.d.
Skrajšano ime:   DAIHEN VARSTROJ d.d.  
Naslov:  Industrijska ulica 4, 9220 LENDAVA 
Osnovni kapital:  5.323.422, 53 EUR 
Davčna št.:   SI86926659 
Matična št.:  5418992 
Šifra dejavnosti:   28.410 proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin 

Predsednik uprave: 

Namestnik predsednika uprave:

mag. Matjaž Vnuk, univ. dipl. ekon. 

Nishimura Masaru


 

Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija je tako postati eden največjih evropskih proizvajalcev varilne tehnike in eden izmed najpomembnejših akterjev na področju rezalne tehnike ter robotizacije. V Evropi želimo na podlagi svoje kakovosti in kreativnosti postati prepoznavni kot specialisti v tehnologiji MIG-MAG ter biti uvrščeni med najpomembnejše ponudnike celovitih rešitev s ponudbo visoke stopnje avtomatizacije in robotizacije na področju elektroobločnega varjenja in termičnega rezanja kovin.


 

V podjetju Daihen Varstroj želimo svoj položaj na trgu tudi v prihodnje utrjevati s kakovostjo v poslovanju ter odzivnim izpolnjevanjem zahtev ter potreb kupcev tudi na najzahtevnejšem tehnično-tehnološkem nivoju. Svoje kupce tako sproti seznanjamo z naborom novosti s področja varjenja, rezanja in robotizacije ter jih poučujemo o enostavnosti uporabe ter učinkovitosti delovanja naših proizvodov.

Trudimo se, da našim kupcem zagotavljamo kakovostne izdelke in storitve ter celovito zadovoljitev potreb na področju elektroobločnega varjenja, termičnega rezanja kovin in robotizacije ter avtomatizacije. Smoter našega podjetja je, da svojo konkurenčnost gradimo na razvoju kakovosti proizvodov in storitev, s hitrimi odzivi na potrebe tržišča ter predvsem s skrbjo za zadovoljstvo odjemalcev.
 
Naše izkušnje in inovativnost kupcu zagotavljajo, da bo vedno dobil celovito ponudbo in tehnološko dovršen izdelek ter kakovostne poprodajne storitve in se bo tudi v bodoče vračal po izdelke in storitve v naše podjetje Daihen Varstroj.