WELBEE PULSE – pulzno varjenje za različne materiale

2. 8. 2016

Welbee pulse je napredna funkcija varilnih izvorov Welbee, ki omogoča pulzno varjenje različnih materialov in pri tem popolnoma nadzira prehod kapljice v talino. To funkcijo omogoča mikroprocesor s svojo visoko zmogljivostjo obdelovanja podatkov.

WELBEE TWO-STEP STEEL PULSE za varjenje jekla (P500L) 
  
Težava stiskanja in prehoda kapljice v talino pri varjenju jekla je, da proces oblikovanja kapljice ni konstanten. Zaradi nekonstantne oblike kapljice prihaja do nenadzorovanega prehoda le te v talino in posledično s tem do nestabilnega obloka in obrizgov. Z 2-stopenjskim pulzom dobimo dodatno moč v prvi stopnji zgornjega pulznega toka za konstantnejše - prisilno stiskanje kapljice. Nato v drugi stopnji z rahlim zmanjšanjem zgornjega pulznega toka dobimo kontrolo nad kapljico pred mehkim spustom le te v talino z zmanjšanjem varilnega toka na osnovni pulzni tok. S to vrsto pulza se pršenje ne bo povečalo niti pri povečanju razmerja CO2 zaščitnega plina tudi do 28 %. 
 
 
WELBEE STAINLESS STEEL PULSE za varjenje nerjavečega jekla (P500L, P400)

Težava pri varjenje nerjavečega jekla je visoka viskoznost varilne žice, zato pride pred prehodom kapljice v talino z navadno obliko pulza do velike napetosti pri spuščanju kapljice v talino. Lahko bi rekli, da zaradi tega pride do »izstrelitve« kapljice v talino in posledični do obrizgov. Postopoma dodatno zvišan zgornji pulzni tok omogoča pravilno stiskanje oz. formiranje kapljice in nato s spustom na osnovni pulzni tok mehki prehod kapljice v talino še preden pride do te prevelike napetosti pri spuščanju kapljice v talino, kar povzroči manj pršenja.
 
 
 
WELBEE ALUMINIUM PULSE za varjenje aluminija (P500L, P400)

Težava pri varjenju aluminija je, da se ustvarja ogromno manjših obrizgov, ki nastanejo z eksplozijo magnezija v kapljici. Welbee Aluminium pulse kontrolira vnos energije v kapljico, da prepreči eksplozijo magnezija.