Nadzor varilnih parametrov

Možen je računalniški nadzor kvalitete varjenja.

Grafični prikaz varilnega toka, varilne napetosti in hitrosti podajanja žice na zaslonu. Prav tako je možen natančen prikaz vseh pogojev začetka obloka in stanja robotskega krmilja.

Izboljšana je natančnost nadzora.
V primerjavi s konvencionalno metodo je frekvenca odčitavanja povečana za 10-krat, kar omogoča odkrivanje nepredvidenih prekinitev obloka.

Vizualni prikaz varilnih parametrov

Možnost shranjevanja varilnih parametrov

Omogoča shranjevanje števila časov varjenja, števila javljenih napak, številko uporabljenega programa, čas varjenja in povprečja varilnega toka (kapaciteta shranjevanja je odvisna od kapacitete trdega diska računalnika).
Pregled kvalitete varjenja za vsak varjenec
Vnos številke varjenca v robotsko krmilje omogoča določanje alarmnega signala oz. mejne vrednosti odstopanja za vsak varjenec posebej. Ta zaslon podpira odkrivanje napak na varjencih.